Algemene leveringsvoorwaarden

Wij leveren als importeur en groothandel niet aan particulieren. Deze leveringsvoorwaarden gelden alleen bij aflevering binnen Nederland en indien niet anders overeengekomen.

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw.
Gerkimex is niet aansprakelijk voor onjuist weergegeven prijzen op deze website. Echter u blijft uiteraard altijd gerechtigd de levering te weigeren bij prijsafwijkingen.

Betaling

Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden. Leveringen onder rembours zijn ook mogelijk. Een eerste levering (nieuwe relaties) geschied altijd onder rembours of bij vooruitbetaling.

Reclames

Reclames binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen worden door ons in behandeling genomen. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke melding, het is echter ook mogelijk om deze telefonisch, per email of per fax door te geven.

Levering

Het minimum order bedrag voor een franco bestelling is € 350,00. Wanneer in onderling overleg besloten wordt beneden dit bedrag uit te leveren zijn wij wel genoodzaakt € 15,- administratie en transport kosten in rekening te brengen.

Wanneer uw order niet in zijn geheel uitgeleverd kan worden, houden wij backorders aan.
Bij deelleveringen behouden wij ons het recht voor om backorders beneden € 100,00 te laten vervallen.