Algemene leveringsvoorwaarden

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw. 
Gerkimex is niet verantwoordelijk voor onjuist weergegeven prijzen op deze website. Echter, u blijft uiteraard altijd gerechtigd de levering te weigeren bij prijsafwijkingen.

 

Levering 

Het minimum orderbedrag voor een franco bestelling is €350. Wanneer in onderling overleg besloten wordt beneden dit bedrag uit te leveren, zijn wij wel genoodzaakt €15 administratie-/ transportkosten in rekening te brengen. 

 

Backorders

Wanneer uw order niet in z'n geheel uitgeleverd kan worden, houden wij backorders aan. 

Bij deelleveringen behouden wij ons het recht om backorders beneden €100 te laten vervallen. 

 

Betaling

Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te geschieden. Leveringen onder rembours zijn ook mogelijk. Een eerste levering (nieuwe relaties) geschiedt altijd onder rembours of bij vooruitbetaling. 

 

Reclames

Reclames, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, worden door ons in behandeling genomen. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke melding. Het is echter ook mogelijk deze telefonisch, per email of per fax door te geven.